PAZARLAMA MODÜLÜ

 • Satış elamanları sistmde tanımlanabilmektedir.
 • Her bir cari hesap için bir satış elemanı belirlenebilmektedir.
 • Her satışın hangi eleman tarafından yapıldığı belirlenebilmektedir.
 • Her tahsilatın hangi eleman tarafından yapıldığı belirlenebilmektedir.
 • Satış elamanları için prim listeleri alınabilmektedir.
 • Elemanların satışları ile ilgili birçok rapor almak mümkündür.
 • Elemanların tahsilatları ile ilgili birçok rapor almak mümkündür.
 • Elemanların iadeleri ile ilgili birçok rapor almak mümkündür.
 • Elemanların müşteri ziyaretleri ile ilgili rotaları (root) tanımlanabilmektedir.
 • Her müşterinin hangi ziyaret rotasında ve hangi sırada olduğu belirlenebilmektedir.
 • Her elemanın hangi rotaları ziyaret edeceği belirlenebilmektedir.
 • Rotalarla ilgili birçok rapor alınabilmektedir.
 • Rotalarla ile el terminalleri Entegre olarak çalışmaktadır.
 • Sınıf kodları tanımlanabilmektedir.
 • Müşterilerin sınıfları belirlenebilmektedir.
 • Müşteri sınıflarına göre birçok satış analizi alınabilmektedir.
 • Müşteri sınıflarına göre birçok tahsilat analizi alınabilmektedir.
 • Bölge kodları tanımlanabilmektedir.
 • Müşterilerin bölgeleri belirlenebilmektedir.
 • Müşteri bölgelerine göre birçok satış analizi alınabilmektedir.
 • Müşteri bölgelerine göre birçok iade analizi alınabilmektedir.
 • Müşteri bölgelerine göre birçok tahsilat analizi alınabilmektedir.
 • Ürün bazında dönemsel iadeler incelenebilmektedir.
 • Bir ürünü iade eden müşteriler incelenebilmektedir
 • Müşterinin ürünü hangi fişle iade ettiği görülebilmektedir.
 • İadeler ürün grubu bazında filtrelenebilmektedir.
 • İadeler Eleman bazında filtrelenebilmektedir.
 • Müşteri bazında dönemsel iadeler incelenebilmektedir.
 • Bir müşterinin iade ettiği ürünler incelenebilmektedir.
 • Müşterinin ürünü hangi fişle iade ettiği görülebilmektedir.
 • İadeler Eleman bazında filtrelenebilmektedir.

STOK KONTROL MODÜLÜ

 • Satışı ve takibi yapılacak olan stoklar tanımlanabilmektedir.
 • Stok kategorileri tanımlanarak her kategoriye farklı KDV oranı uygulanabilmekte ve farklı muhasebe hesaplarına bağlantı yapılabilmektedir.
 • Dört farklı fiyat listesi oluşturulabilmektedir.
 • Stoklar gruplanarak, bu gruplar üzerinden birçok raporlar alınabilmektedir.
 • Koli içi tanımlanarak hem adet hem de koli olarak işlem yapılması sağlanabilmektedir.
 • İki farklı birim üzerinden stok işlemleri yapılabilmektedir.
 • İşlemler, tanımlanmış üç farklı alternatif birime dönüştürülerek incelenebilmektedir.
 • Farklı stokların fiyatları farklı döviz cinslerine göre ayarlanabilmektedir.
 • Satılan ürünlerle ilgili peşin veya kredili fatura kesilebilmektedir.
 • Kesilen faturalar müşteri hesaplarına otomatik olarak borç işlenmektedir.
 • Faturalar onaylandığı zaman tüm hesaplarına otomatik olarak yapılmaktadır.
 • KDV Dahil ,KDV Hariç veya KDV siz (İhracat için) fatura kesilebilmektedir.
 • Özel fatura düzenleyerek teşvikli müşterilere özel KDV oranında satış yapılması mümkündür.
 • İhracat faturalarının belirlenerek muhasebede farklı hesaplara gitmesi sağlanabilmektedir.
 • Çift birim ile takip edilen ürünlerde her iki birimden satış miktarları ayrı ayrı belirtilebilmektedir.
 • Özel matrahlı ( sigara, tüp v.s.) gibi ürünlerin farkı KDV hesaplamaları otomatik olarak yapılabilmektedir.
 • Ürünlerin çıkacağı depo belirtilerek, satılan ürünlerin otomatik olarak deponun stoğundan düşmesi sağlanabilmektedir.
 • Satıştan iade edilen ürünler için Satıştan İade Fişi düzenlenebilmektedir.
 • Satıştan iade Fişlerinin toplam tutarları müşteri hesaplarına otomatik işlenmektedir.
 • Satıştan iade fişleri üzerinden müşterinin açık faturaları kapatılabilmektedir.
 • Alınan ürünlerle ilgili alım faturaları işlenebilmektedir.
 • Ürünlerin alındığı tedarikçi hesabına fatura tutarı otomatik olarak alacak kaydedilmektedir.
 • Faturalar onaylandığı zaman ilgili muhasebe hesaplarına otomatik olarak işlenmektedir.
 • KDV Dahil, KDV Hariç veya KDV siz (İhracat için) fatura kesilebilmektedir.
 • İthalat faturaları işlendiğinde muhasebede ithal mal hesaplarına gitmesi sağlanabilmektedir.
 • Müstahsil alım faturaları işlendiğinde sorumlu KDV kayıtları otomatik olarak oluşmaktadır.
 • Ürünlerin alındığı depo belirlenerek depo stok durumuna eklenmesi sağlanabilmektedir.
 • Çift birim ile takip edilen ürünlerde her iki birimden alınan miktarlar işlenebilmektedir.
 • Alım sırasında oluşan ek maliyetler ve ithal mal maliyetleri işlenerek otomatik olarak maliyetlere ve muhasebe hesaplarına işlenmeleri sağlanabilmektedir.
 • Alışlardan iade edilen ürünler için Alış İade fişleri düzenlenebilmektedir.
 • Alıştan iade fişleri tedarikçi hesaplarına otomatik olarak borç işlenmektedir.
 • Alıştan iade fişleri üzerinden tedarikçinin alacaklı faturaları kapatılabilmektedir.
 • Ürünlerin muhafaza edildiği depolar tanımlanabilmektedir.
 • Depoların gruplanabilmekte ve birtakım raporlar depo gruplarına göre alınabilmektedir.
 • Depolarda bulunan ürünlerin ortalama maliyet hesaplamasında dikkate alınıp alınmayacağını belirlenebilmekte ve arızalı veya imha edilecek ürünlerin ortalama maiyeti etkilemesi engellenmektedir.
 • Depolarda bulunan ürünlerin stok durumu veya stok kartları listelenebilmektedir.
 • Depo bazından stok hareket listeleri alınabilmektedir.
 • Depo bazından alış, satış, iade v.s. gibi raporlar alınabilmektedir.
 • Depolardaki ürünler karşılaştırılabilmekte ve bir depoda olup diğer depoda olmayan ürünler listelenebilmektedir.
 • Depolar arasındaki ürün transferleri için Teslim Fişi düzenlenebilmektedir.
 • Düzenlenen teslim fişleri ile teslim eden depodaki stok durumu azalmakta teslim alan depodaki stok durumu ise artmaktadır.
 • Ürün teslimlerinde kullanılan araç ve şoförler belirtilebilmekte ve bu bilgilere göre çeşitli raporlar alınabilmektedir.
 • Eşantiyon olarak verilen ürünler için teslim fişi kesilmekte ve hangi müşteriye eşantiyon olarak verildiği belirtilebilmektedir.
 • Verilen eşantiyonlarla ilgili detaylı rapor alınabilmektedir.
 • Bir depodaki tüm ürünlerin başka bir depoya aktarılması için hızlı bir şekilde teslim fişi üretilebilmektedir.
 • Teslim fişleri üzerinde parasal değerler de belirtilerek depolardaki ürünlerin parasal tutarlarının da takip edilmesi mümkün olmaktadır.
 • Depolarda sarf edilen ürünler veya fireler için Sarf/Fire Fişi düzenlenebilmektedir.
 • Sarf/Fire fişi düzenlenen ürünler otomatik olarak stok durumundan düşmektedir.
 • Muhasebe modülü yüklü sistemlerde Sarf/Fire hesapları belirtilerek muhasebe kayıtlarının otomatik olarak oluşması sağlanabilmektedir.
 • Depo ve ürün bazlı olarak dönemsel sarf/fire fişleri ve raporları alınabilmektedir.
 • Bir depoda dönem içerisinde sarf edilen veya fire verilen ürünlerin toplam miktar ve tutarlarının içerecek şekilde rapor alınabilmektedir.
 • Her ürünün her depo için asgari ve azami miktarı ayrı ayrı belirlenebilmektedir.
 • Ürünlerin stok durumları verilen asgari stok değerinden az olanlar listelenebilmektedir.
 • Ürünlerin stok durumları verilen azami stok değerinden fazla olanlar listelenebilmektedir.
 • Verilen asgari stoğun altına düşen ürünlerde sistemin otomatik uyarı vermesi sağlanabilmektedir.
 • Asgari stoğun altına düşen ürünler için SMS ile uyarı verilmesi sağlanabilmektedir.
 • Her ay sabit fatura kesilen abonelere hızlı bir şekilde fatura kesilebilmektedir.
 • Abonelerin cari hesapları üzerinden aylık kesilecek olan faturalar tanımlanabilmektedir.
 • Her ay için fatura kesilecek abonelerin faturalarının otomatik olarak oluşması ve kaydedilmesi sağlanmaktadır.
 • İki numara arasında olan faturaların tümü birden basılabilmektedir. Bu özellik sayesinde abone faturalarının tümü hızlı bir şekilde basılabilmektedir.
 • İki numara arasında olan faturaların tümü birden mail olarak gönderilebilmektedir. Bu özellik sayesinde mail adresi kayıtlı olan abonelere faturaları mail ortamında da gönderilebilmektedir.
 • Perakende satış yapılan yerlere hızlı bir şekilde fatura kesilebilmektedir.
 • Aynı ekran üzerinde hem ürün arama ve fiyat verme hem de fatura ile makbuz kesilebilmektedir. Böylece kullanıcının tek bir ekrandan hem ürün/fiyat sorgulaması hem de fatura/tahsilat işlemleri yapması sağlanabilmektedir.
 • Hızlı Fatura ekranından kesilen faturalar aynen elle kesilen diğer faturalar gibi ilgili kısma otomatik olarak gitmektedir.
 • Hızlı fatura ekranından kesilen makbuzlar aynen elle kesilen makbuzlar gibi ilgili kısma otomatik olarak gitmektedir

IRSALYE MODÜLÜ

 • Teslimi yapılan ancak henüz faturalanmayan satışlar için irsaliye fişi düzenlenebilmektedir.
 • Teslim alınan ancak henüz faturası gelmeyen alımlar için de irsaliye düzenlenebilmektedir.
 • Düzenlenen irsaliye fişlerinin tutarları müşteri hesabına otomatik olarak gitmektedir.
 • Düzenlenen irsaliye fişleri üzerindeki ürünler, irsaliyenin düzenlendiği deponun stoğunu otomatik olarak etkilemektedir.
 • Bir müşteriye veya tedarikçiye ait olan irsaliyelerin toplu olarak görülmesi ve istenilenleri seçilerek faturaya aktarılabilmektedir
 • Satış irsaliyeler faturalanırken, son güncel fiyatlara göre faturalanabilmektedir.
 • İrsaliyelerin üzerindeki aynı ürünler toplanarak faturaya aktarılabilmektedirler.
 • İrsaliyeden oluşan faturalar elle kesilen faturalar kısmına otomatik olarak gitmektedir.
 • Bir dönem içerisinde bir depodan çıkan irsaliyelerin özeti alınabilmektedir.
 • Bir dönem içerisinde kesilen ve araçla nakliyesi yapılan irsaliyelerle ilgili detaylı raporlar alınabilmektedir.
 • Bir dönem içerisinde bir depodan kesilen irsaliye fişlerinin raporu alınabilmektedir.

ÜRETİM MODÜLÜ

 • Üretim yapılan ürünlerin reçeteleri tanımlanabilmektedir.
 • Üretilen ürünlerin fiyatlandırmasında hangi kar marjlarının kullanılacağı tanımlanabilmektedir.
 • Üretilen ürünlerin reçetelerinde ürünün birim maliyeti görülebilmektedir.
 • Üretilen ürünlerin reçeteleri, üretim fişleri kesilirken sistem tarafından kullanılmaktadır.
 • Üretilen ürünlerle ilgili üretim fişi kesilebilmektedir.
 • Üretim fişi kesilirken ürüne ait üretim reçetesi varsa bu reçetedeki bilgiler otomatik olarak getirilmektedir.
 • Üretim yapılan ürünün depodaki stok durumu otomatik olarak artırılmaktadır.
 • Üretim yapılan üründe kullanılan hammadde veya malzemelerin depodaki stok durumu otomatik olarak azaltılmaktadır.
 • Aynı anda birden fazla ürünün çıkıp birden fazla malzeme/hammaddenin kullanıldığı üretimler için Çoklu Üretim Fişi kesilebilmektedir.
 • Çoklu üretim fişinde de üretilen ürünlerin stok durumu artırılırken, kullanılan malzeme veya hammaddelerin stok durumu azaltılmaktadır.
 • Dört dönem içerisinde tüketilen malzeme/hammaddelerin karşılaştırmalı listesi alınabilmektedir.
 • Bir yıl içerisinde kullanılan malzeme/hammaddelerin listesi aylara göre dağılım olarak alınabilmektedir.
 • Bir dönem içerisinde üretilen ürünler ve kullanılan malzeme(hammaddelerin dağılımını içeren dönemsel üretim listesi alınabilmektedir.
 • Bir yıl içerisinde üretilen ürünlerin aylara dağılımı ürün gruplarına göre gruplanmış bir şekilde alınabilmektedir.

MUHASEBE MODÜLÜ

 • Tek düzen hesap planı kullanılmaktadır.
 • 7/B seçeneğine göre hesaplar ve gerekli tüm tanımlamalar sistemle birlikte gelmektedir.
 • 7/A hesap planı gider yerleri tanımlanarak çok kolaylıkla oluşturulabilmektedir.
 • Muhasebe hesapları üzerinden yapılan ayarlamalar ile muhasebe sisteminin birçok işleminin otomatik olması sağlanmaktadır.
 • Hesap planı üzerinden yapılan tanımlamalar ile Demirbaş, Cari Hesap, Çek Kasa vb. detaylarının yevmiye işlemi sırasında açılacak ek pencerelerden girilmesine olanak sağlanmaktadır.
 • Hesap planı üzerinden yapılan ayarlamalar ile yılsonu şirket hesaplarının çıkarılması sırasında birçok işlemin otomatik olarak yapılması sağlanmaktadır.
 • Her bir muhasebe hesabının döviz ve TL olarak iki farklı para cinsine göre takip edilmesi mümkündür.
 • Hesaplarına döviz olarak vermekle yükümlü olan şirketlerin ( Serbest iman Şirketleri v.s ) hesaplarını döviz olarak tanımlamaları mümkündür.
 • Muhasebe hesaplarına borç/alacak işlemleri yevmiye fişlerinden yapılmaktadır.
 • Aynı fiş üzerinde birçok muhasebe hesabına borç ve alacak işlemi yapılabilmektedir.
 • Demirbaş hesabı, sorumlu KDV hesabı, çek kasa hesabı vb. şekilde tanımlanan hesaplara işlem yapılırken açılan ek pencerelerden gerekli ek bilgiler girilebilmektedir.
 • Yevmiye fişlerine yapılan işlemler neticesinde her türlü muhasebe raporu otomatik olarak oluşmaktadır.
 • Yevmiye fişlerinden yapılan işlemlerle yükümlü ve sorumlu KDV beyannameleri otomatik olarak oluşmaktadır.
 • Demirbaş hesaplarına yevmiye işlemi yapılırken açılan ek pencereden demirbaşlara ait bilgiler girilebilmektedir
 • Yevmiyeler haricinde de demirbaş bilgilerinin girilmesi mümkündür.7
 • KKTC yasalarına göre girilen demirbaşın KDV sinin Üç yılda geri alınması ile ilgili ayrım otomatik olarak yapılmaktadır.
 • Demirbaş Amortismanı otomatik olarak ayrılmaktadır.
 • Demirbaşın yatırım indirimi otomatik olarak yapılmaktadır.
 • Demirbaşın Amortisman listesi, girilen demirbaş bilgilerine göre otomatik olarak hazırlanmaktadır.
 • Yevmiye işlemleri sırasında açıklama gereken hesaplarla ilgili açıklamalar açılan ek pencerelerden girilebilmektedir.
 • Yevmiye haricinde de hesapların açıklamaları düzenlenebilmektedir.
 • Hesapların açıklamaları rapor olarak alınabilmektedir.
 • Hesapların açıklamaları yılsonu hesapları ile birlikte de raporlanabilmektedir.
 • İstenilen tarih itibarı ile döviz hesaplarının kur farkları otomatik olarak hesaplatılabilmektedir.
 • Hesaplanan kur farkları muhasebe hesaplarına otomatik olarak işlenmektedir.
 • Kur farkları hesaplanırken kullanılacak kurlar kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Kur farklarının hangi hesaplara uygulanacağı kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Cari hesap detayı olan hesaplara kur farkı uygulanırken detaydaki cari hesaplara da otomatik olarak kur farkı uygulanmaktadır.
 • Detaylı inceleme yapılacak konularda hesap grupları tanımlanabilmekte ve istenilen muhasebe hesabına bağlantı kurulabilmektedir.
 • Hesap grubu bağlantısı olan muhasebe hesabına yevmiyeden yapılan işlemlerde hesap grubu ile ilgili detaylar da girilebilmektedir.
 • Hesap grupları ile ilgili detaylı raporlar alınabilmektedir.
 • Hesap grupları kullanılırken: cep ve ofis telefonlarının, araba mazot ve bakım giderlerinin vb. giderlerin muhasebe hesapları dışında detaylandırılması mümkündür.
 • İstenilen tarih itibarı ile yıl içerisinde tüm işlem gören hesapları gösterecek şekilde Kümülatif mizan alınabilmektedir.
 • İstenilen tarih itibari ile sadece bakiyesi olan hesapları gösterecek şekilde kesit mizan alınabilmektedir.
 • Herhangi bir ay veya dönem içerisindeki içerisinde ki işlemleri içerecek şekilde aylık ve dönemsel mizan alınabilmektedir.
 • Herhangi bir muhasebe hesabının bir dönem içerisindeki işlemlerini detaylı olarak gösteren hesap kartı alınabilmektedir.
 • Muhasebe işlemlerinden faydalanılarak aylık Yükümlü KDV formu sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır.
 • Sorumlu KDV işlemlerinden faydalanılarak aylık Sorumlu KDV formu sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır.
 • Hazırlanan KDV formları KKTC Vergi Dairesi tarafından istenen format da olup doğrudan daireye teslim edilecek şekilde hazırlanmaktadır.
 • KDV beyannamelerinin hazırlanması için günlük işlemlerin haricinde herhangi ek işlem yapmaya gerek bulunmamaktadır.
 • Yevmiye işlemleri sırasında belirtilen gider gruplarından faydalanılarak gider grubu analizi alınabilmektedir.
 • Gider grubu analizi dönemsel olarak alınabilmektedir. Analiz istenirse fişlere göre detaylı veya gider grubuna göre toplam olarak alınabilmektedir.
 • Giderlerin aylara dağılımı listelenebilmektedir.
 • Muhasebe hesapları ile ilgili daha birçok detaylı rapor alınması mümkünüdür.

CARİ TAKİP MODÜLÜ

 • Kullanıcılar sistemde takip edecekleri cari hesapları istedikleri para cinsinden tanımlayabilmektedir.
 • Müşteri hesapları, tedarikçi hesapları, personel hesapları v.b. cari hesap olarak takip edilebilmektedir.
 • Cari hesaplar muhasebe, stok kontrol ve diğer modüllerle tamamen entegre olarak çalışmaktadır.
 • Cari hesaplar gruplanabilmektedir.
 • Cari hesap grupları üzerinden muhasebe bağlantısı kurulmakta ve cari hesaplar üzerinde yapılan her türlü işlemin otomatik olarak muhasebe hesaplarına yansıması sağlanabilmektedir.
 • Müşteri cari hesapları üzerinden indirim oranı, fiyat listesi, müşteri limiti, vadesi vb. tanımlar yapılarak satışlarda bu bilgilerin kullanılması sağlanabilmektedir.
 • Müşteri cari hesapları birleştirilerek farklı hesaplara yapılan satışların toplu ödemesi yapılabilmektedir.
 • Müşterilerden yapılan tahsilatlar fatura bazında detaylı bir şekilde işlenebilmektedir.
 • Tahsil edilen nakit, çek ve kredi kartları ile ilgili bilgiler ayrı ayrı işlenebilmektedir.
 • Tahsilatlar müşteri hesaplarına anında otomatik olarak yansımaktadır.
 • Tahsilatlar onaylandığı zaman ilgili muhasebe hesaplarına otomatik olarak yansımaktadır.
 • Tahsil edilen çekler, kasadaki çekler kısmına otomatik olarak yansımakta ve takip edilebilmektedir.
 • Alacaklılara yapılan ödemeler de fatura bazlı olarak işlenebilmektedir.
 • Nakit ödeme ve çekle ödemeler ayrı ayrı işlenebilmektedir.
 • Ödeme fişi alacaklı hesaplara otomatik olarak yansımaktadır.
 • Ödeme fişi onaylandığı zaman ilgili muhasebe ve banka hesaplarına otomatik olarak yansımaktadır.
 • Kesilen çeklerin detaylı takip edilebilmesi mümkündür. Günü gelen ve bozulacak olan çekler detaylı olarak takip edilebilmektedir.
 • Alınan kaporalar ile ilgili makbuz kesilebilmekte ve kaporalar takip edilebilmektedir.
 • Müşterilerin borçları yaşlandırılarak incelenebilmektedir.
 • Borç yaşlandırma Periyotları rapor alınırken kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Cari hesapların son bakiye listeleri alınabilmektedir.
 • Bir cari hesabın hareketlerini gösteren Ekstresi alınabilmektedir. Ekstre içerisinde istenirse fişler tek satır olarak veya detayları da görünecek şekilde listelenebilmektedir
 • Cari hesapların bakiyelerinin hangi faturalardan oluştuğunu gösteren açık fatura listeleri alınabilmektedir.
 • Geç ödemelerden dolayı oluşan gecikme faizi hesaplanabilmektedir.

DÖVİZ MODÜLÜ

 • Sistemde kullanılabilecek dövizler belirlenebilmektedir.
 • Dövizlerin muhasebe bağlantı hesaplar belirlenebilmektedir.
 • Yüklü olan diğer modüllerde buradan kullanılan döviz cinsleri kullanılabilmektedir.
 • Döviz modülünün yüklü olmadığı sistemlerde sadece TL işlemler yapılabilmektedir.
 • Günlük kurlar sisteme girilebilmektedir.
 • Birden fazla kuruluşun kurlarının sisteme girilmesi mümkündür.
 • Kur farkları otomatik olarak uygulanabilmektedir.
 • Döviz olarak girilen miktarların TL karşılıkları kurlardan faydalanılarak otomatik bulunmaktadır.
 • Bir kuruluşa ait bir dönem içerisindeki kurlar listelenebilmektedir.
 • Bir döviz cinsine ve bir kuruluşa ait bir dönem içerisindeki kurlar listelenebilmektedir.
 • Bir döviz cinsine ait iki farklı kuruluşun ,bir dönem içerisindeki kurları karşılaştırmalı olarak listelenebilmektedir.

BANKA TAKİP MODÜLÜ

 • Kullanıcılar sistemde takip edecekleri banka hesapları tanımlayabilmekte.
 • Banka hesaplarının bakiyeleri istenildiği zaman görülebilmektedir.
 • Günü gelmiş çeklerin banka hesap bakiyesini etkilemesi sağlanarak sağlıklı güncel bakiye bilgileri görülebilmektedir.
 • İleri tarihli çekler takip edilebilmektedir.
 • POS hesaplarında bekleyen slipler takip edilebilmektedir.
 • Banka hesap Ekstreleri sistemden alınabilmektedir.
 • Günlük banka yatırımları hazırlanabilmektedir.
 • Banka yatırımları hazırlanırken, kasadaki günü gelmiş çekler arasında yatırılacak çekler seçilebilmektedir.
 • Yatırım yapılacak para cinsine göre nakit kasa hesabının bakiyesi otomatik olarak gösterilmekte ve kullanıcının yatırılacak nakit miktarı girmesi sağlanabilmektedir.
 • Yatırımı yapılan çekler, kasadaki çekler arasından otomatik olarak yatırılmış çek olarak işaretlenmektedir.
 • Yatırımların muhasebe işlemleri otomatik olarak sistem tarafından yapılmaktadır.
 • Bankadan alınan Ekstre üzerindeki bozulan çeklerin uyuşturulması hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.
 • Henüz daha bozulmamış olan çekler içerisinde banka Ekstresindeki bozulan çekler seçilebilmektedir.
 • Bozulan çeklerin muhasebe işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır Bankaların internet sitelerinden Excel formatında alınan Ekstreler üzerindeki çekler bozulmuş çek olarak sistem tarafından topluca işaretlenebilmektedir