CARİ TAKİP MODÜLÜ

 • Kullanıcılar sistemde takip edecekleri cari hesapları istedikleri para cinsinden tanımlayabilmektedir.
 • Müşteri hesapları, tedarikçi hesapları, personel hesapları v.b. cari hesap olarak takip edilebilmektedir.
 • Cari hesaplar muhasebe, stok kontrol ve diğer modüllerle tamamen entegre olarak çalışmaktadır.
 • Cari hesaplar gruplanabilmektedir.
 • Cari hesap grupları üzerinden muhasebe bağlantısı kurulmakta ve cari hesaplar üzerinde yapılan her türlü işlemin otomatik olarak muhasebe hesaplarına yansıması sağlanabilmektedir.
 • Müşteri cari hesapları üzerinden indirim oranı, fiyat listesi, müşteri limiti, vadesi vb. tanımlar yapılarak satışlarda bu bilgilerin kullanılması sağlanabilmektedir.
 • Müşteri cari hesapları birleştirilerek farklı hesaplara yapılan satışların toplu ödemesi yapılabilmektedir.
 • Müşterilerden yapılan tahsilatlar fatura bazında detaylı bir şekilde işlenebilmektedir.
 • Tahsil edilen nakit, çek ve kredi kartları ile ilgili bilgiler ayrı ayrı işlenebilmektedir.
 • Tahsilatlar müşteri hesaplarına anında otomatik olarak yansımaktadır.
 • Tahsilatlar onaylandığı zaman ilgili muhasebe hesaplarına otomatik olarak yansımaktadır.
 • Tahsil edilen çekler, kasadaki çekler kısmına otomatik olarak yansımakta ve takip edilebilmektedir.
 • Alacaklılara yapılan ödemeler de fatura bazlı olarak işlenebilmektedir.
 • Nakit ödeme ve çekle ödemeler ayrı ayrı işlenebilmektedir.
 • Ödeme fişi alacaklı hesaplara otomatik olarak yansımaktadır.
 • Ödeme fişi onaylandığı zaman ilgili muhasebe ve banka hesaplarına otomatik olarak yansımaktadır.
 • Kesilen çeklerin detaylı takip edilebilmesi mümkündür. Günü gelen ve bozulacak olan çekler detaylı olarak takip edilebilmektedir.
 • Alınan kaporalar ile ilgili makbuz kesilebilmekte ve kaporalar takip edilebilmektedir.
 • Müşterilerin borçları yaşlandırılarak incelenebilmektedir.
 • Borç yaşlandırma Periyotları rapor alınırken kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Cari hesapların son bakiye listeleri alınabilmektedir.
 • Bir cari hesabın hareketlerini gösteren Ekstresi alınabilmektedir. Ekstre içerisinde istenirse fişler tek satır olarak veya detayları da görünecek şekilde listelenebilmektedir
 • Cari hesapların bakiyelerinin hangi faturalardan oluştuğunu gösteren açık fatura listeleri alınabilmektedir.
 • Geç ödemelerden dolayı oluşan gecikme faizi hesaplanabilmektedir.

BANKA TAKİP MODÜLÜ

 • Kullanıcılar sistemde takip edecekleri banka hesapları tanımlayabilmekte.
 • Banka hesaplarının bakiyeleri istenildiği zaman görülebilmektedir.
 • Günü gelmiş çeklerin banka hesap bakiyesini etkilemesi sağlanarak sağlıklı güncel bakiye bilgileri görülebilmektedir.
 • İleri tarihli çekler takip edilebilmektedir.
 • POS hesaplarında bekleyen slipler takip edilebilmektedir.
 • Banka hesap Ekstreleri sistemden alınabilmektedir.
 • Günlük banka yatırımları hazırlanabilmektedir.
 • Banka yatırımları hazırlanırken, kasadaki günü gelmiş çekler arasında yatırılacak çekler seçilebilmektedir.
 • Yatırım yapılacak para cinsine göre nakit kasa hesabının bakiyesi otomatik olarak gösterilmekte ve kullanıcının yatırılacak nakit miktarı girmesi sağlanabilmektedir.
 • Yatırımı yapılan çekler, kasadaki çekler arasından otomatik olarak yatırılmış çek olarak işaretlenmektedir.
 • Yatırımların muhasebe işlemleri otomatik olarak sistem tarafından yapılmaktadır.
 • Bankadan alınan Ekstre üzerindeki bozulan çeklerin uyuşturulması hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.
 • Henüz daha bozulmamış olan çekler içerisinde banka Ekstresindeki bozulan çekler seçilebilmektedir.
 • Bozulan çeklerin muhasebe işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır Bankaların internet sitelerinden Excel formatında alınan Ekstreler üzerindeki çekler bozulmuş çek olarak sistem tarafından topluca işaretlenebilmektedir

MUHASEBE MODÜLÜ

 • Tek düzen hesap planı kullanılmaktadır.
 • 7/B seçeneğine göre hesaplar ve gerekli tüm tanımlamalar sistemle birlikte gelmektedir.
 • 7/A hesap planı gider yerleri tanımlanarak çok kolaylıkla oluşturulabilmektedir.
 • Muhasebe hesapları üzerinden yapılan ayarlamalar ile muhasebe sisteminin birçok işleminin otomatik olması sağlanmaktadır.
 • Hesap planı üzerinden yapılan tanımlamalar ile Demirbaş, Cari Hesap, Çek Kasa vb. detaylarının yevmiye işlemi sırasında açılacak ek pencerelerden girilmesine olanak sağlanmaktadır.
 • Hesap planı üzerinden yapılan ayarlamalar ile yılsonu şirket hesaplarının çıkarılması sırasında birçok işlemin otomatik olarak yapılması sağlanmaktadır.
 • Her bir muhasebe hesabının döviz ve TL olarak iki farklı para cinsine göre takip edilmesi mümkündür.
 • Hesaplarına döviz olarak vermekle yükümlü olan şirketlerin ( Serbest iman Şirketleri v.s ) hesaplarını döviz olarak tanımlamaları mümkündür.
 • Muhasebe hesaplarına borç/alacak işlemleri yevmiye fişlerinden yapılmaktadır.
 • Aynı fiş üzerinde birçok muhasebe hesabına borç ve alacak işlemi yapılabilmektedir.
 • Demirbaş hesabı, sorumlu KDV hesabı, çek kasa hesabı vb. şekilde tanımlanan hesaplara işlem yapılırken açılan ek pencerelerden gerekli ek bilgiler girilebilmektedir.
 • Yevmiye fişlerine yapılan işlemler neticesinde her türlü muhasebe raporu otomatik olarak oluşmaktadır.
 • Yevmiye fişlerinden yapılan işlemlerle yükümlü ve sorumlu KDV beyannameleri otomatik olarak oluşmaktadır.
 • Demirbaş hesaplarına yevmiye işlemi yapılırken açılan ek pencereden demirbaşlara ait bilgiler girilebilmektedir
 • Yevmiyeler haricinde de demirbaş bilgilerinin girilmesi mümkündür.7
 • KKTC yasalarına göre girilen demirbaşın KDV sinin Üç yılda geri alınması ile ilgili ayrım otomatik olarak yapılmaktadır.
 • Demirbaş Amortismanı otomatik olarak ayrılmaktadır.
 • Demirbaşın yatırım indirimi otomatik olarak yapılmaktadır.
 • Demirbaşın Amortisman listesi, girilen demirbaş bilgilerine göre otomatik olarak hazırlanmaktadır.
 • Yevmiye işlemleri sırasında açıklama gereken hesaplarla ilgili açıklamalar açılan ek pencerelerden girilebilmektedir.
 • Yevmiye haricinde de hesapların açıklamaları düzenlenebilmektedir.
 • Hesapların açıklamaları rapor olarak alınabilmektedir.
 • Hesapların açıklamaları yılsonu hesapları ile birlikte de raporlanabilmektedir.
 • İstenilen tarih itibarı ile döviz hesaplarının kur farkları otomatik olarak hesaplatılabilmektedir.
 • Hesaplanan kur farkları muhasebe hesaplarına otomatik olarak işlenmektedir.
 • Kur farkları hesaplanırken kullanılacak kurlar kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Kur farklarının hangi hesaplara uygulanacağı kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Cari hesap detayı olan hesaplara kur farkı uygulanırken detaydaki cari hesaplara da otomatik olarak kur farkı uygulanmaktadır.
 • Detaylı inceleme yapılacak konularda hesap grupları tanımlanabilmekte ve istenilen muhasebe hesabına bağlantı kurulabilmektedir.
 • Hesap grubu bağlantısı olan muhasebe hesabına yevmiyeden yapılan işlemlerde hesap grubu ile ilgili detaylar da girilebilmektedir.
 • Hesap grupları ile ilgili detaylı raporlar alınabilmektedir.
 • Hesap grupları kullanılırken: cep ve ofis telefonlarının, araba mazot ve bakım giderlerinin vb. giderlerin muhasebe hesapları dışında detaylandırılması mümkündür.
 • İstenilen tarih itibarı ile yıl içerisinde tüm işlem gören hesapları gösterecek şekilde Kümülatif mizan alınabilmektedir.
 • İstenilen tarih itibari ile sadece bakiyesi olan hesapları gösterecek şekilde kesit mizan alınabilmektedir.
 • Herhangi bir ay veya dönem içerisindeki içerisinde ki işlemleri içerecek şekilde aylık ve dönemsel mizan alınabilmektedir.
 • Herhangi bir muhasebe hesabının bir dönem içerisindeki işlemlerini detaylı olarak gösteren hesap kartı alınabilmektedir.
 • Muhasebe işlemlerinden faydalanılarak aylık Yükümlü KDV formu sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır.
 • Sorumlu KDV işlemlerinden faydalanılarak aylık Sorumlu KDV formu sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır.
 • Hazırlanan KDV formları KKTC Vergi Dairesi tarafından istenen format da olup doğrudan daireye teslim edilecek şekilde hazırlanmaktadır.
 • KDV beyannamelerinin hazırlanması için günlük işlemlerin haricinde herhangi ek işlem yapmaya gerek bulunmamaktadır.
 • Yevmiye işlemleri sırasında belirtilen gider gruplarından faydalanılarak gider grubu analizi alınabilmektedir.
 • Gider grubu analizi dönemsel olarak alınabilmektedir. Analiz istenirse fişlere göre detaylı veya gider grubuna göre toplam olarak alınabilmektedir.
 • Giderlerin aylara dağılımı listelenebilmektedir.
 • Muhasebe hesapları ile ilgili daha birçok detaylı rapor alınması mümkünüdür.

YILSONU HESAPLAMA MODÜLÜ

 • KKTC Gelir ve Vergi Dairesine sunulacak şekilde şirketlerin yılsonu hesapları hiçbir ek işe gerek duyulmadan otomatik olarak hazırlanabilmektedir.
 • Daire tarafından istenen tüm dökümler, dairenin istediği formatta sistemden alınıp aynen daireye verilebilmektedir.
 • Vergi mevzuatına göre ihracat yapan şirketlerin ihracat muafiyetleri otomatik olarak hesaplanmaktadır.
 • Vergi mevzuatına göre, gider fazları (izaz ikram, reklam vs.) sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır.
 • Amortisman ve yatırım indirimi hesaplamaları sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
 • Raporlar Türkçe veya İngilizce alınabilmektedir.
 • Sistem üzerinde farklı rapor formatları mevcuttur. Kullanıcı bu formatlardan hangisini kullanacağına kendisi karar verebilmektedir.
 • Sistem üzerinde murakıp raporu, stok beyannamesi vb. raporlar kişiselleştirilebilmektedir.
 • Expert Systems harici sistemlerde muhasebe tutan şirketlerin hesaplarının Expert Systems tarafından çıkarılması mümkündür.
 • Diğer sistemlerdeki bilgiler toplu olarak Mizan Girişleri programı aracılığı ile girilerek yılsonu raporları alınabilmektedir.
 • Stok kontrol için farklı sistemler kullanıldığı durumda yılsonu stok listeleri Expert Systems e girilerek stok durumu raporu buradan alınabilmektedir.
 • Önceki dönem bakiyelerinin girilerek karşılaştırmalı raporların düzgün bir şekilde alınabilmektedir.
 • Bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, kurum matrahı ve vergi hesabı raporları sistemden alınabilmektedir.
 • Bilanço dipnotları, gelir tablosu dipnotları hazırlandıktan sistemden alınabilmektedir.
 • Denetçi raporu ve stok beyannamesi rapor olarak alınabilmektedir.
 • Ekonomik kıymetler tablosu, Stok Listesi, Ek Bilgiler, Genel Giderler raporlar alınabilmektedir.
 • Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz kaynaklar Değişim Tablosu ve Kar dağıtım tablosu listelenebilmektedir.
 • Yılsonu raporlarından alınmak istenen sadece işaretlenerek alınabilmektedir. Gerekli olan tüm işlemler sistem tarafından otomatik yapılmaktadır.
 • 7/A hesap planı kullanılan sistemlerde genel giderlerin gider yerlerine oranlanarak dağıtılması mümkündür.

BORDRO MODÜLÜ

 • Maaş hesaplaması yapılan personelin ölük, maaş ve maaş hesaplamasında kullanılacak izin vb. bilgileri girilebilmektedir.
 • Farklı vergi sicillerinde olan personelin ayrıştırılması mümkündür.
 • Farklı sigorta sicilindeki personelin ayrıştırılması mümkündür.
 • Farklı İhtiyat Sandığı sicilindeki personelin ayrıştırılması mümkündür.
 • Yabancı personelin çalışma izni başlama bitiş bilgilerinin kayıt altına alınması mümkündür.
 • Personelin ek ödeme ve kesinti bilgilerinin girilmesi mümkündür.
 • Personel maaşlarının bareme göre belirlenmesi mümkündür.
 • Maaş hesaplamada kullanılacak şahsi muafiyet ve diğer muafiyet bilgileri kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Maaş hesaplamasında kullanılacak sosyal sigorta tavan ve taban bilgileri kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Maaş hesaplamasında kullanılacak, vergi dilimleri kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Maaş hesaplamasında kullanılacak diğer bilgiler kullanıcı tarafında belirlenebilmektedir.
 • Girilen genel değişkenler ve personel bilgilerine göre maaş hesaplamaları otomatik olarak yapılabilmektedir.
 • Maaş hesaplanırken bir tek veya seçilecek birden fazla personelin maaş hesaplanması birlikte yapılabilmektedir.
 • Maaşı hesaplanan personelin maaş hesaplama fişinin listelenmesi isteğe bağlı olarak mümkündür. Bu fişte, maaşın nasıl hesaplandığına ait detaylar da bulunmaktadır.
 • Maaş hesaplama sırasında sadece hesaplama fişlerini döküp hesaplanan maaşları kaydetmemek mümkündür.
 • Birden fazla kez aynı aya ait maaş hesaplamak mümkündür.
 • İşveren olarak kayıtlı olan personelin sigorta yatırımları ayrı olarak hesaplanabilmekte ve listelenebilmektedir.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili sigorta yatırım bordrosu listelenebilmektedir.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili ihtiyat sandığı yatırım bordrosu listelenebilmektedir.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili PAYE listesi alınabilmektedir.
 • İstihdama katkı yatırımı formu listelenebilmektedir.
 • Üç aylık sigorta işveren yatırım formu listelenebilmektedir.
 • Tüm formlar dairelerin istedikleri formatta olup doğrudan dairelere verilebilmektedir.
 • Sosyal sigorta dairesi tarafından istenilen şekilde yatırımlar text ortamında verilebilmektedir.
 • İhtiyat sandığı dairesi tarafından istenilen şekilde yatırımlar text ortamında verilebilmektedir.
 • Yıl içerisine hesaplanan maaşlardan VD4 formu otomatik olarak hazırlanabilmektedir.
 • Verdi dairesi tarafından istenilen formatta formlar hazırlanmaktadır. Dolayısı ile sistemden alınan formlar doğrudan vergi dairesine verilebilmektedir.
 • Yerli ve yabancı personelin VD4 formları ayrı ayrı hazırlanmaktadır.
 • Maaşlarla ilgili birçok detaylı liste ve rapor almak mümkündür.
 • Maaşların banka hesaplarına yönlendirilmesi ve bankalara gönderilmek üzere listelerin alınması mümkündür.
 • Maaş hesaplanan personele yazıcıdan çek çıkarmak mümkündür.
 • Hesaplanan maaşların muhasebe hesaplarına otomatik olarak aktarılması sağlanmaktadır.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili bordro listelenebilmektedir.
 • Sistem üzerinde çok sayıda bordro formatı bulunmakta ve kullanıcı tarafından istenilen bordro formatı seçilebilmektedir.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili maaş fişlerinin listelenmesi mümkündür.
 • Her bir personelin yıl içerisinde almış olduğu maaşlarla ilgili detayları gösteren maaş kartları listelenebilmektedir.
 • Personel maliyetlerini gösteren rapor alınabilmektedir.