BORDRO MODÜLÜ

 • Maaş hesaplaması yapılan personelin günlük, maaş ve maaş hesaplamasında kullanılacak izin vb. bilgileri girilebilmektedir.
 • Farklı vergi sicillerinde olan personelin ayrıştırılması mümkündür.
 • Farklı sigorta sicilindeki personelin ayrıştırılması mümkündür.
 • Farklı İhtiyat Sandığı sicilindeki personelin ayrıştırılması mümkündür.
 • Yabancı personelin çalışma izni başlama bitiş bilgilerinin kayıt altına alınması mümkündür.
 • Personelin ek ödeme ve kesinti bilgilerinin girilmesi mümkündür.
 • Personel maaşlarının bareme göre belirlenmesi mümkündür.
 • Maaş hesaplamada kullanılacak şahsi muafiyet ve diğer muafiyet bilgileri kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Maaş hesaplamasında kullanılacak sosyal sigorta tavan ve taban bilgileri kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Maaş hesaplamasında kullanılacak, vergi dilimleri kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
 • Maaş hesaplamasında kullanılacak diğer bilgiler kullanıcı tarafında belirlenebilmektedir.
 • Girilen genel değişkenler ve personel bilgilerine göre maaş hesaplamaları otomatik olarak yapılabilmektedir.
 • Maaş hesaplanırken bir tek veya seçilecek birden fazla personelin maaş hesaplanması birlikte yapılabilmektedir.
 • Maaşı hesaplanan personelin maaş hesaplama fişinin listelenmesi isteğe bağlı olarak mümkündür. Bu fişte, maaşın nasıl hesaplandığına ait detaylar da bulunmaktadır.
 • Maaş hesaplama sırasında sadece hesaplama fişlerini döküp hesaplanan maaşları kaydetmemek mümkündür.
 • Birden fazla kez aynı aya ait maaş hesaplamak mümkündür.
 • İşveren olarak kayıtlı olan personelin sigorta yatırımları ayrı olarak hesaplanabilmekte ve listelenebilmektedir.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili sigorta yatırım bordrosu listelenebilmektedir.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili ihtiyat sandığı yatırım bordrosu listelenebilmektedir.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili PAYE listesi alınabilmektedir.
 • İstihdama katkı yatırımı formu listelenebilmektedir.
 • Üç aylık sigorta işveren yatırım formu listelenebilmektedir.
 • Tüm formlar dairelerin istedikleri formatta olup doğrudan dairelere verilebilmektedir.
 • Sosyal sigorta dairesi tarafından istenilen şekilde yatırımlar text ortamında verilebilmektedir.
 • İhtiyat sandığı dairesi tarafından istenilen şekilde yatırımlar text ortamında verilebilmektedir.
 • Yıl içerisine hesaplanan maaşlardan VD4 formu otomatik olarak hazırlanabilmektedir.
 • Verdi dairesi tarafından istenilen formatta formlar hazırlanmaktadır. Dolayısı ile sistemden alınan formlar doğrudan vergi dairesine verilebilmektedir.
 • Yerli ve yabancı personelin VD4 formları ayrı ayrı hazırlanmaktadır.
 • Maaşlarla ilgili birçok detaylı liste ve rapor almak mümkündür.
 • Maaşların banka hesaplarına yönlendirilmesi ve bankalara gönderilmek üzere listelerin alınması mümkündür.
 • Maaş hesaplanan personele yazıcıdan çek çıkarmak mümkündür.
 • Hesaplanan maaşların muhasebe hesaplarına otomatik olarak aktarılması sağlanmaktadır.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili bordro listelenebilmektedir.
 • Sistem üzerinde çok sayıda bordro formatı bulunmakta ve kullanıcı tarafından istenilen bordro formatı seçilebilmektedir.
 • Hesaplanan maaşlarla ilgili maaş fişlerinin listelenmesi mümkündür.
 • Her bir personelin yıl içerisinde almış olduğu maaşlarla ilgili detayları gösteren maaş kartları listelenebilmektedir.
 • Personel maliyetlerini gösteren rapor alınabilmektedir.

DÖVİZ MODÜLÜ

 • Sistemde kullanılabilecek dövizler belirlenebilmektedir.
 • Dövizlerin muhasebe bağlantı hesaplar belirlenebilmektedir.
 • Yüklü olan diğer modüllerde buradan kullanılan döviz cinsleri kullanılabilmektedir.
 • Döviz modülünün yüklü olmadığı sistemlerde sadece TL işlemler yapılabilmektedir.
 • Günlük kurlar sisteme girilebilmektedir.
 • Birden fazla kuruluşun kurlarının sisteme girilmesi mümkündür.
 • Kur farkları otomatik olarak uygulanabilmektedir.
 • Döviz olarak girilen miktarların TL karşılıkları kurlardan faydalanılarak otomatik bulunmaktadır.
 • Bir kuruluşa ait bir dönem içerisindeki kurlar listelenebilmektedir.
 • Bir döviz cinsine ve bir kuruluşa ait bir dönem içerisindeki kurlar listelenebilmektedir.
 • Bir döviz cinsine ait iki farklı kuruluşun ,bir dönem içerisindeki kurları karşılaştırmalı olarak listelenebilmektedir.

BANKA TAKİP MODÜLÜ

 • Kullanıcılar sistemde takip edecekleri banka hesapları tanımlayabilmekte.
 • Banka hesaplarının bakiyeleri istenildiği zaman görülebilmektedir.
 • Günü gelmiş çeklerin banka hesap bakiyesini etkilemesi sağlanarak sağlıklı güncel bakiye bilgileri görülebilmektedir.
 • İleri tarihli çekler takip edilebilmektedir.
 • POS hesaplarında bekleyen slipler takip edilebilmektedir.
 • Banka hesap Ekstreleri sistemden alınabilmektedir.
 • Günlük banka yatırımları hazırlanabilmektedir.
 • Banka yatırımları hazırlanırken, kasadaki günü gelmiş çekler arasında yatırılacak çekler seçilebilmektedir.
 • Yatırım yapılacak para cinsine göre nakit kasa hesabının bakiyesi otomatik olarak gösterilmekte ve kullanıcının yatırılacak nakit miktarı girmesi sağlanabilmektedir.
 • Yatırımı yapılan çekler, kasadaki çekler arasından otomatik olarak yatırılmış çek olarak işaretlenmektedir.
 • Yatırımların muhasebe işlemleri otomatik olarak sistem tarafından yapılmaktadır.
 • Bankadan alınan Ekstre üzerindeki bozulan çeklerin uyuşturulması hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.
 • Henüz daha bozulmamış olan çekler içerisinde banka Ekstresindeki bozulan çekler seçilebilmektedir.
 • Bozulan çeklerin muhasebe işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.